KONTAKT

Maja Włoszczowska

maja@majawloszczowska.pl

Management:

Krzysztof Śliwiński – KJS MANAGEMENT
ksliwinski@kjsmarketing.pl